Uitzenden

Onder uitzenden verstaan wij de arbeidsovereenkomst, waarbij de ene partij als werknemer door de andere partij als werkgever in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van die werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan die werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde.

Snelcare zendt uit op het gebied van de gezondheidzorg. Wij hebben regelmatig vacatures voor verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en overig medisch en zorgpersoneel.